تلفن تماس

تلفن تماس با داروخانه دکتر ثابت

07132307530 – 07132357990

واحد دارویی و مکمل داخلی 1

واحد آرایشی و بهداشتی داخلی 2

شبکه های اجتماعی داروخانه دکتر ثابت

پست الکترونیک

اطلاعات

info@sabetpharma.com

مدیریت

CEO@sabetpharma.com

آدرس پستی

شیراز – خیابان زند – روبروی دانشکده مهندسی 1 -جنب مجتمع پزشکی یاس – داروخانه دکتر ثابت

کد پستی :

14188-44553