چنانچه روش ارسال سفارش شما پست ( پیشتاز یا ویژه) و یا تی پاکس می باشد  و وضعیت سفارش در یکی از وضعیت های تکمیل شده، بسته بندی یا ارسال شده می باشد می توانید با مراجعه به اینجا کد رهگیری سفارش خود را ببینید